VYJÍŽĎKA                PRO RODINY S DĚTMI 


      Základní informace


 • Vyjížďka pro rodiny s dětmi bude pořádána jen za příznivého počasí.
 • Trasa povede po zpevněných i lesních cestách, místy se bude krýt s trasou pro závodníky, proto prosíme o zvýšenou opatrnost.
 • Start i cíl v Hospůdce na hřišti Opava-Komárov.
 • Startovat se bude průběžně od 12:15 hod.
 • Rodiny s dětmi budou mít za úkol projet třemi stanovišti, na kterých odpoví na kontrolní otázky.
 • Posezení v altánku u rybníka v Raduni
 • Posezení u Slepičárny na konci Komárova
 • Restaurace u Baly v Suchých Lazcích
 • Prezentace od 12:15 hod., startovné 50 Kč se platí na místě před závodem.
 • Rodiny s dětmi vždy pustí rychlejšího závodníka a pojedou vpravo.
 • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady ochrany přírody a chovat se ohleduplně.
 • Je přísně zakázáno odhazování jakýchkoliv odpadků a poškozování lesních porostů.
 • Akce se koná za plného provozu. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a musí dodržovat platná pravidla silničního provozu.
 • Předpokládáme účast jak zkušených bajkerů, tak i rekreačních jezdců. Účastníci jsou povinni brát ohled na méně zdatné soupeře, děti a ostatní osoby pohybující se na trati.
 • Pro zajištění bezpečného průběhu závodu jsou po celou dobu trvání akce zajištěny nájezdy na silnice.
 • Značení červenobílými fábory na stromech.
 • Zdravotní zajištění - na místě bude k dispozici sanitní vůz a odborný zdravotnický personál.

Mapa trati

Délka trati: 13 km (z části vede po trase hlavního závodu) Směr: Komárov - Raduň - Suché Lazce - Komárov

Povinná výbava

 • Kola v dobrém technickém stavu.
 • Děti cyklistickou přílbu.

Připraveny pro Vás budou hodnotné ceny.