MAPA TRATI


Směr trati:

Komárov - Raduň - Hlubočec - Podvihov - Suché Lazce - Komárov ...

Trať vedoucí po 24 km okruhu je společná pro závody 24 h, 12 h, Sprint i závod dětí O pohár Globusu. 

Směr trati:

Komárov - Raduň - Suché Lazce - Komárov 

Trať v délce 13 km vede z části po trase hlavního závodu.