PROPOZICE

CYKLO-ZÁVOD DVOJIC

24 hodin v sedle se Shrekem

Tento závod je pořádán pro všechny od nejmenších ratolestí až pro dospělé. 

Akce je k nalezení na Facebooku, na webových stránkách www.cykloserver.cz a https://shrek-team.webnode.cz/.


Pořádající organizace:

Shrek Team

        pod záštitou Sdružení- Fotbalový klub Hřiště Komárov, IČO: 69 98 75 64


Organizátoři závodu:

Kamil Beinhauer - ředitel závodu

Břetislav Novák - hlavní pořadatel závoduPropozice

 Hlavní závod "24 hodnin v sedle se Shrekem"

Kategorie dospělí:         od soboty 2.9.2017 10:00 do neděle 3.9.2017 10:00 hod.


Závod o pohár Globusu Opava

Kategorie děti 13-15 let :              sobota 2.9.2017 12:00 hod.

Kategorie děti 16-18 let:               sobota 2.9.2017 13:30 hod.


Kde:      

Sportovní areál SK Komárov u Opavy.

Trať:

Okruh měří 24 km a vede po lesních a asfaltových cestách. Celkové převýšení okruhu je 383 m. Povrch trati je z 64% asfalt, 36% lesní cesty

Mapu taktéž naleznete na stránkách www.cykloserver.cz

Start a prezentace proběhne v hospůdce na hřišti -  GPS 49.9166222N, 17.9633725E

Kategorie:

  • Muži - družstvo do 79 let        (součet věku obou závodníků nesmí přesáhnout 79 let)
  • Muži - družstvo nad 80 let      (součet věku obou závodníků již přesáhl 80 let) 
  • Ženy - družstvo do 79 let        (součet věku obou závodnic nesmí přesáhnout 79 let včetně)
  • Ženy - družstvo nad 80 let      (součet věku obou závodnic již přesáhl 80 let)


V případě, že se do určité kategorie přihlásí méně než 3 týmy, může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií. Pokud dvojici bude tvořit muž a žena automaticky spadají do kategorie mužů dle věku.

Dvojice budou mít stejná startovní čísla rozlišena barevně.


Dětský závod o pohár Globusu Opava:

  • Chapci 13-15 let               (rok narození 2002 - 2004) 
  • Chlapci 16-18 let              (rok narození 1999 - 2001)
  • Dívky 13-15 let                  (rok narození 2002 - 2004)
  • Dívky 16-18 let                 (rok narození 1999 - 2001)

Všechny tyto kategorie absolvují jeden okruh, tzn. 24 km.

Děti do 13 let budou závodit během odpoledne na okruhu, který bude připraven v areálu mimo trať hlavního závodu (startovat je možné i na odrážedlech, koloběžkách, trojkolkách a podobně).

Startovné:

Startovné zahrnuje startovní číslo, upomínkový předmět, občerstvení po celou dobu závodu ( 2x teplé jídlo), zdravotní a technickou pomoc, měření času, parkovací poplatky, mytí kol, možnost ubytování v prostorách SK Komárov.

Startovné zasílejte na účet 223028422/0300, do zprávy pro příjemce uveďte, celé jméno a rok narození obou účastníků. Jestliže máte nebo si vymyslíte název týmu pod kterým pojede, dopište i tento název. Přihlášky a případné dotazy zasílejte na emailovou adresu shrekteam@seznam.cz. Děkujeme!

Startovné dospělí:

Uhrazené a připsané na účet pořadatele do 30.8.2017 včetně - 800,- Kč za družstvo.

Úhrada startovného pro přihlášky po 30.8.2017 pouze v hotovosti v den závodu - startovné 900 ,- Kč za družstvo.

V případě neúčasti se startovné nevrací, ale lze jej převést na jiného závodníka.


Startovné děti:

Děti od 13 let - 100,- Kč (platí se na místě v den závodu).

Předběžné přihlášky dětí mohou být zasílány elektronicky.

Děti, které nedosáhly plnoletosti se na závod musí dostavit v doprovodu zákonného zástupce, který svým podpisem potvrdí účast tohoto závodníka a prokáže jeho věk (například kartička pojištěnce).


Prezentace:

Prezentace bude probíhat v hospůdce na hřišti v den závodu 2.9.2017 od 6:00 do 9:00 hod.

Prezentace dětí bude probíhat v den závodu od 9:00 do 11:00 hod.

V 9:15 hod. proběhne oficiální zahájení závodu.

Ubytování:

Ubytování je možné ve stanech na travnaté ploše, popřípadě ve spacácích v technickém zázemí budovy SK Komárov. Sociální zázemí bude k dispozici po celou dobu závodu.

Povinná výbava:

Účastnit se lze pouze na horských a krosových kolech v dobrém technickém stavu. Cyklistická přilba je povinná, její absence je důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu. Osvětlení jak přední tak zadní bude povinné od soumraku do úsvitu, organizátor si vyhrazuje právo nařídit osvětlení od určité hodiny (bude vyhlášeno v průběhu závodu), zadní světlo musí být červené a neblikající + reflexní vesta či jiné reflexní doplňky.

Pravidla akce:

Jedná se o závod dvojic. Doprovod závodníka na trati během závodu je zakázán. Porušení bude penalizováno ztrátou jednoho kola a to i opakovaně. Trať je otevřena od 2.9.2017 od 10:00 do 3.9.2017 10:00. Účastníci budou startovat hromadně v 10:00 zaváděcím kolem s doprovodem předjezdce, který je zavede po trati absolvováním celého jednoho kola. Zaváděcího kola se zúčastní oba jezdci tvořící družstvo. Během zaváděcího kola nesmí nikdo ze závodníků předjezdce předjet. Porušení je důvodem k penalizaci odečtením jednoho kola. Po ukončení zaváděcího kola zůstane na trati jen jeden z dvojice závodníků. Každé družstvo bude vybaveno jedním trackerem (čipem), který si závodníci během závodu předávají a to ve vytýčené předávací zóně která je vyznačena v areálu zázemí závodů.V pruběhu závodů má pořadatel právo o namátkovou kontrolu závodníků,a to jeho identifikaci, která bude pořadatelem označena před zahájením závodu. Jestliže nebude tento závodník jasně označen, bude automaticky tato dvojice diskvalifikována.

Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak i na trati. Účastníkům je povoleno vyměnit celé kolo v průběhu závodu (v tomto případě musí účastník nové kolo označit startovním číslem, které obdržel při prezentaci. Účastník, který tlačí kolo je povinen uvolnit stopu rychlejšímu. Vítězen závodů se stane dvojice která do 10:00 hodin dne 3.9.2017 ujede nejdelší vzdálenost od startu.

Nesportovní chování jakéhokoliv druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci. Počet účastníků je limitován na 100 družstev v hlavním závodě.

Závod se koná za každého počasí.

Výsledky závodu budou vyhlášeny jednotlivě po ukončení jednotlivých kategorií závodu.

Vyhlášení proběhne v prostoru zázemí závodu.

Připraveny pro Vás budou hodnotné ceny.


Bezpečnost a ochrana závodníků:

Bude zabezpečena odborným zdravotním personálem.

Bezpečnost a ochrana přírody:

Okruh je značený. Akce se koná za plného provozu. Předpokládáme účast jak zkušených "bajkerů", tak i rekreačních jezdců. Účastníci jsou povinni brát ohled na méně zdatné soupeře, děti které pojedou nějakou dobu společně s nimi na trati a ostatní osoby. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a musí dodržovat platná pravidla silničního provozu. Všichni účastníci a diváci jsou povinni dodržovat zásady ochrany přírody a chovat se ohleduplně. Je přísně zakázáno odhazování jakýchkoliv odpadků a poškozování lesních porostů.

Občerstvení:

Každý účastník hlavního závodu má nárok na dvě teplá jídla a pitný režim během závodu.

Závěr:

Jedná se o cyklistický závod, ale současně i o test výkonnosti cyklistických nadšenců. Předpokládáme, že se na trati budou potkávat "bajkeři" všech výkonností, a proto prosíme všechny zúčastněné o maximální ohleduplnost.


Těšíme se, že spolu s Vámi strávíme fyzicky náročný, ale pohodový den v sedle kola!!